Chương trình giáo dục các khối mẫu giáo 06.2022

Chương trình giáo dục các khối mẫu giáo 06.2022
Tên hoạt động Nội dung hoạt động
    

Hoạt động Vận động

– Ném trúng đích (xa 1m) bằng 1 tay. 

– Tung bắt bóng với cô. (xa 1m)

– Trườn chui qua cổng.

Hoạt động thực hành Kỹ năng sống – Thực hành dinh dưỡng: pha nước cam, chanh.
    

Hoạt động Làm quen với toán

– Xếp xen kẽ.

– Nhận biết nhóm có số lượng 4.

Hoạt động Khám phá môi trường xung quanh – Làm thí nghiệm:

  + Vật chìm, vật nổi

  + Sự phát triển của cây giá đỗ.

– Phân loại trang phục đi nắng, đi mưa.

Hoạt động Phát triển ngôn ngữ và làm quen chữ viết. –  Nghe kể truyện:

  + Giọt nước tí xíu.

  + Vì sao cây rụng lá.

– Nghe, hiểu và trả lời câu hỏi truyện:

  + Giọt nước tí xíu.

  + Chú đỗ con.

    

Hoạt động Làm quen âm nhạc

– Hát tự nhiên, hát đúng giai điệu bài “ Nắng sớm”.

 

Hoạt động Tạo hình. – Vẽ sóng nước (nét ngang, nét lượn)

– Vẽ trời mưa.

– Xé, dán những chiếc lá (xé mảng, xé dài).

– Vẽ cây (đồ theo nét thẳng, nét ngang, nét xiên).

Bản thân và Các quy tắc ứng xử xã hội. – Giữ vệ sinh môi trường.

– Nhận ra cảm xúc vui.