Chương trình giáo dục các khối mẫu giáo 07.2022

Chương trình giáo dục các khối mẫu giáo 07.2022
Tên hoạt động Nội dung hoạt động
     

Hoạt động Vận động

– Đập bắt bóng.

– Tung bắt bóng với cô. (xa 1,5m)

Hoạt động thực hành Kỹ năng sống – Thực hành dinh dưỡng: làm rau câu; Bánh chiên.

– Kỹ năng an toàn: không đi theo người lạ.

     

Hoạt động Làm quen với toán

– Nhận biết nhóm có số lượng 5.

– Nhận biết gọi tên hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế.

– Nhận biết tay phải, tay trái của bản thân.

Hoạt động Khám phá môi trường xung quanh – Nhận biết dấu hiệu nổi bật của Ngày và Đêm.
Hoạt động Phát triển ngôn ngữ và làm quen chữ viết. –  Nghe kể truyện:

  + Nàng tiên bóng đêm

  + Ba chú heo con.

– Nghe, hiểu và trả lời câu hỏi truyện:

  + Nàng tiên bóng đêm

  + Ba chú heo con.

     

Hoạt động Làm quen âm nhạc

– Gõ theo phách bài: Cả nhà thương nhau.

– Nghe hát bài: Chỉ có một trên đời.

Hoạt động Tạo hình. – Dán các ngôi sao.

– Nặn con vật quen thuộc.

– Cắt tua giấy (cắt nhát thẳng)

– Vẽ ngôi nhà của bé.

Bản thân và Các quy tắc ứng xử xã hội. – Nhận ra và gọi tên cảm xúc sợ hãi.