KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KHẢO SÁT CHÍNH THỨC

Sau buổi khảo sát sơ bộ, nhà trường tiếp thu những góp ý của Đoàn kiểm định, tiếp tục bổ sung, điều chỉnh, thu thập thêm minh chứng còn thiếu sót cho các tiêu chí, cũng như đầu tư thêm về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho phù hợp.

Ngày 28/2/2017, trường Mầm non tư thục Hoa Mai đã vinh dự đón chính thức Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục của Sở GD-ĐT về kiểm định chất lượng giáo dục.

Công tác kiểm định diễn ra trong 3 ngày, từ 28/2/2017 đến 2/3/2017. Cùng đồng hành với Hội đồng đánh giá ngoài của trường trong việc tiếp đón Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục là:

  • Bà Lâm Thị Bích Phương – Chuyên viên Phòng GD-ĐT Quận 5
  • Ông Trần Sỹ Thái – Phó Chủ tịch UBND Phường 10.

Ông Trần Sỹ Thái cũng là đại diện Cha mẹ học sinh của nhà trường.

Trong những ngày khảo sát chính thức, trường còn được sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Phòng KT&KĐCLGD của Sở GD-ĐT đã đến thăm các buổi làm việc của trường:

  • Bà Đặng Thị Thùy Linh – Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD của Sở GD-ĐT
  • Bà Phạm Hồng Châu – Chuyên viên phòng KT&KĐCLGD của Sở GD-ĐT.

Những nỗ lực, quyết tâm của cả tập thể đã mang lại kết quả như mong đợi. Trường Mầm non tư thục Hoa Mai đã chính thức được công nhận ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CẤP ĐỘ 1 theo Quyết định công nhận số 944-4/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD và giấy Chứng nhận chất lượng giáo dục do Giám đốc Sở GD-ĐT ký ngày 12/5/2017.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của các buổi khảo sát chính thức.