Chương trình giáo dục các khối mẫu giáo 04.2024

Chương trình giáo dục các khối mẫu giáo 04.2024
Các hoạt động giáo dục Nội dung học
        

 

Hoạt động Vận động

– Trườn chui qua cổng

– Tung bắt bóng (1,5m) với cô

– Ném trúng đích bằng 1 tay (1,5m)

Hoạt động thực hành Kỹ năng sống – Kỹ năng: Đội mũ bảo hiểm đúng cách

– Kỹ năng tự phục vụ: Tập xếp quần áo

        

 

Hoạt động Làm quen với toán

– Nhận ra quy tắc sắp xếp theo mẫu và sao chép lại
Hoạt động Khám phá môi trường xung quanh – Nhận biết một số phương tiện giao thông đường bộ quen thuộc.

– Làm quen một số ký hiệu biển báo giao thông,đường cho người đi bộ

– Thí nghiệm: làm thế nào để chuyển nước từ ly này sang ly kia

Hoạt động Phát triển ngôn ngữ – Nghe hiểu truyện “Ba ngọn đèn giao thông”; “Giọt nước tí xíu”

– Đọc thơ: Xe đạp; Đèn giao thông

– Đồng dao: Con gà cục tác cục te

        

 

Hoạt động Làm quen âm nhạc

– Vận động minh họa bài:” Em đi qua ngã tư đường phố”

– Hát thuộc, hát đúng giai điệu bài “ Nắng sớm”

– Múa minh họa bài: “ Một con vịt”

Hoạt động Tạo hình. – Vẽ ô tô

Vẽ sóng nước

– Vẽ con gà, con lật đật

Bản thân và Các quy tắc ứng xử xã hội. – Hành vi “ đúng- sai”