Chương trình giáo dục các khối nhà trẻ 04.2024

Chương trình giáo dục các khối nhá trẻ 04.2024
Các hoạt động giáo dục Nội dung học
          

 

Hoạt động Vận động

– Tung hất bóng ra xa 

– Bò qua vật cản

– Đi thẳng cầm vật trên tay

– Ngồi lăn bóng lên phía trước

Hoạt động Luyện khéo léo các ngón tay – Xâu 3 vòng vào que 

– Tháo, lắp 3 vòng

Hoạt động nhận biết và khám phá thế giới xung quanh bé – Nhận biết, gọi tên cái nón, dép 

– Nhận biết gọi tên xe máy, xe ô tô

– Nhận biết gọi tên mắt, mũi, miệng

– Nhận biết màu đỏ

Hoạt động nghe và nói – Nghe cô đọc và đọc vuốt đuôi bài thơ: 

   + Ăn

   + Quả thị

Hoạt động cảm nhận âm nhạc. – Nghe hát bài: Đôi dép; Cái mũi 

– Vận động theo nhạc bài: Lái ô tô; Bóng tròn to.

Hoạt động làm quen tạo hình – Chơi với đất nặn
Thực hiện hành vi xã hội đơn giản – Bé tập vẫy tay chào tạm biệt