Thơ, truyện, bài hát tháng 12 của lớp Mầm 1

NỘI DUNG THƠ – TRUYỆN – BÀI HÁT

THÁNG 12/2017

MẦM 1

Thơ - Đồng Dao - Ca Dao

Bài thơ:    

CÁC CÔ THỢ

 Cô thợ dệt

Dệt vải hoa

Cô thợ may

May thành áo

Mẹ cháu bảo

Phải biết ơn

Phải biết thương

Cô thợ dệt.

 

ONG VÀ BƯỚM

 Con bướm trắng

Lượn vườn hồng

Gặp con ong

Đang bay vội

Bướm liền gọi

Rủ đi chơi

Ong trả lời

Tôi còn bận

Mẹ tôi dặn

Việc chưa xong

Đi chơi rong

Mẹ không thích.

 

RONG VÀ CÁ

 Có cô rong xanh
Đẹp như tơ nhuộm
Giữa hồ nước trong
Nhẹ nhàng uốn lựơn
Một đàn cá nhỏ
Đuôi đỏ lụa hồng
Quanh cô rong đẹp
Múa làm văn công.

 

Bài Hát:

Nghe kể chuyện: