Thơ, truyện, bài hát tháng 12 của lớp Bambi3 (nhà trẻ)

NỘI DUNG THƠ – TRUYỆN – BÀI HÁT

THÁNG 12/2017

BAMBI 3

Bé đọc thơ cùng cô

 ĂN

Rửa tay sạch

Mặc yếm vào

Bé đứng trước

Lớn đứng sau

Cô hát bé nghe

Bé hát theo cô

Cô kể chuyện bé nghe