Thơ, truyện, bài hát tháng 1 của lớp Chồi 2

NỘI DUNG THƠ – TRUYỆN – BÀI HÁT

THÁNG 1/2018

CHỒI 2

Thơ - Đồng Dao - Ca Dao

Bài thơ:    

BÁC BẦU BÁC BÍ

Bác bầu, bác bí
Lúc lỉu giàn cao
Nhìn xuống mặt ao
Cá tôm bơi lội

Bác bí nghĩ ngợi

“ Mình với cô tôm
Nấu bát canh thơm
Ăn vào thật mát”

Bác bầu chí chát:

“Bí bí, tôm tôm
Ai ai cũng biết
Nhưng thôi nhường bác
Cá nấu với bầu
Cũng có sao đâu
Vừa ngon, vừa bổ”

Châu chấu nghển cổ:
“Bầu,bí, cá, tôm
Món nào cũng thơm
Đều ngon ngon cả”
 

Đồng dao:   

RỀNH RỀNH RÀNG RÀNG

Rềnh rềnh ràng ràng

Ba gang chiếu trải
Xích lại cho gần
Một người hai chân
Hai người ba chân
Ba người sáu chân
Bốn người tám chân
Chân gầy chân béo
Dệt vải cho bà
Vải hoa vải trắng
Đến mai trời nắng
Đem vải ra phơi
Đến mốt đẹp trời
Đem ra may áo
Rềnh rềnh ràng ràng

Bài hát

Nghe kể chuyện