Thơ, truyện, bài hát tháng 1 của lớp Bambi1 (nhà trẻ)

NỘI DUNG THƠ – TRUYỆN – BÀI HÁT

THÁNG 1/2018

BAMBI 1

Cô đọc bé nghe

Bài thơ: CON CÁ VÀNG

Con cá vàng

Bơi nhẹ nhàng

Trong hồ nước

Đố ai bơi được

Như con cá vàng.

Bài thơ: CHIM HÓT

Chim hót líu lo

Chào cô chào cô

Chim kêu ríu rít

Thích! Thích! Thích! Thích

Cô hát bé nghe

Bé hát theo cô