Thơ, truyện, bài hát tháng 1 của lớp Bambi4 (nhà trẻ)

NỘI DUNG THƠ – TRUYỆN – BÀI HÁT

THÁNG 1/2018

BAMBI 4

Bé đọc thơ cùng cô

HOA NỞ

Hoa cà tim tím
Hoa huệ trắng tinh
Hoa nhài xinh xinh
Đua nhau cùng nở

 

GÀ GÁY

Thấy trời đã sáng

Gà gáy ó o

Đua nhau gà gáy

Gà gáy thật to

Ò ó o! Ò ó o!

Cô hát bé nghe

Bé hát theo cô

Cô kể chuyện bé nghe