Thơ, truyện, bài hát tháng 1 của lớp Bambi3 (nhà trẻ)

NỘI DUNG THƠ – TRUYỆN – BÀI HÁT

THÁNG 1/2018

BAMBI 3

Bé đọc thơ cùng cô

CON CÁ VÀNG

Con cá vàng

Bơi nhẹ nhàng

Trong hồ nước

Đố ai bơi được

Như con cá vàng

 

CON CUA

Con cua tám cẳng

Nghênh ngang hai càng

Đeo chiếc yếm trắng

Dạo chơi đồng làng

Cô hát bé nghe

Bé hát theo cô

Cô kể chuyện bé nghe