Category: Kiểm định

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế Năm học 2021 – 2022

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 5                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                            TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                           

 

Biểu mẫu 02

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế

Năm học 2021 – 2022

 

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

98

 –

 11

27

 15

 21

 24

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

98

 –

 11

27

 15

 21

 24

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

98

 –

 11

27

 15

 21

 24

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

98

 –

 11

27

 15

 21

 24

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

98

 –

 11

27

 15

 21

 24

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Strẻ cân nặng bình thường

83

 –

11

 25

13 

16

18

2

Strẻ suy dinh dưỡng thnhẹ cân

 0

 

 

 

 

 

 

3

Strẻ có chiều cao bình thường

98 

– 

 11

27

15

 21

24 

4

Số trẻ suy dinh dưỡng ththấp còi

0

 

 

 

 

 

 

5

Số trẻ thừa cân béo phì

 15

 –

 0

 2

2

5

 6

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 38

 –

 11

27

 

 

 

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

 60

 

 

 

 15

 21

 24

 

 

Quận 5, ngày 30 tháng 6 năm 2022
HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

    

                    Nguyễn Thị Kiều Vân

 

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non Năm học: 2021 – 2022

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 5                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                            TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                           

 

Biểu mẫu 01

(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non

Năm học: 2021 – 2022

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

-Trẻ khỏe mạnh, cân nặng chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi

-Có một số tố chất vận động ban đầu và thực hiện được một số vận động theo độ tuổi

-Có khả năng làm được một số việc tự phục vụ đơn giản

– Có một sồ hiểu biết ban đầu về bản thân và sự vật, hiện tượng gần gũi, quen thuộc và biết diễn đạt hiểu biết bằng câu nói đơn giản.

-Nghe hiểu, hồn nhiên trong giao tiếp

-Thực hiện được một số quy định đơn giản trong sinh hoạt.

 – Trẻ khỏe mạnh, cân nặng chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi

– Có một số tố chất vận động và thực hiện được một số vận động theo độ tuổi một cách vững vàng, tự tin.

-Có một số thói quen, kĩ năng trong ăn uống, giữ gìn vệ sinh, khả năng tự lực trong sinh hoạt. Biết những nguy cơ không an toàn và phòng tránh cho bản thân. Có một số kỹ năng hiểu biết về phòng, chống dịch bệnh bảo vệ bản thân.

-Có  một số hiểu biết ban đầu về con người, sự vật, hiện tượng và một số khái niệm sơ đẳng về toán và biết diễn đạt bằng lời nói, hành động..

-Có khả năng lắng nghe, hiểu và diễn đạt rõ ràng trong giao tiếp

-Có một số kĩ năng sống: chia sẻ, hợp tác, phối hợp nhóm, thực hiện một số quy tắc trong trường lớp, gia đình, nơi cộng cộng…

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

   Chương trình giáo dục Mầm non theo Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục mầm non.(Chương trình GD của độ tuổi Nhà trẻ)

 Chương trình giáo dục Mầm non theo Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục mầm non. (Chương trình GD của độ tuổi Mẫu giáo)

   Thực hiện  phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

*Giáo dục  phát triển thể chất:

-Thể lực của trẻ phát triển cân đối.

– Thực hiện được mốt số kĩ năng vận động cơ bản và tố chất vận động ban đầu.

-Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón  tay.

-Có  một số nề nếp, thói quen trong sinh hoạt và một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe. Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn cho bản thân.

*Giáo dục phát triển nhận thức:

-Có một số hiểu biết về sự vật, hiện tượng gần gũi, quen thuộc

– Phối hợp, sử dụng các giác quan khám phá thế giới xung quanh.

– Nhận biết màu sắc, kích thước, hình dạng, vị trí trong không gian phù hợp độ tuổi và theo khả năng của trẻ.

* Giáo dục phát triển  ngôn ngữ:

– Nghe hiểu lời nói và biết sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp.

 * Giáo dục phát triển  tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mĩ

-Nhận biết và biểu lộ sự nhận thức của bản thân với con người và sự vật gần gũi  

-Thực hiện  hành vi xã hội đơn giản

-Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc/tô màu, vẽ, nặn , xếp hình, xem tranh.

*Giáo dục  phát triển thể chất:

-Thể lực của trẻ phát triển cân đối

– Thực hiện được mốt số kĩ năng vận động cơ bản và có một số tố chất trong vận động: nhanh nhẹn, mạnh mẽ, bền bỉ, khéo léo.  

-Thực hiện được  một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

-Có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe, an toàn cho bản thân.

– Có một số kỹ năng về phòng, chống dịch bệnh bảo vệ bản thân.

*Giáo dục phát triển nhận thức:

– Ham hiểu biết, thích khám phá, tìm tòi các sự vật, hiện tượng xung quanh.

-Có khả năng quan sát, so sánh, phân loại, phán đoán, chú ý, ghi nhớ có chủ định. Phát hiện và giải quyết vấn đề đơn giản theo cách riêng của mình, theo những cách khác nhau.

-Có một số hiểu biết và thể hiện sự hiểu biết bằng các cách khác nhau về tự nhiên-xã hội

– Nhận biết một số khái niệm sơ đẳng về toán: số lượng, hình dạng, so sánh, vị trí trong không gian và định hướng về thời gian

* Giáo dục phát triển ngôn ngữ:

– Nghe hiểu lời nói và biết sử dụng lời nói trong giao tiếp hằng ngày bằng nhiều cách khác nhau ( lời nói, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ…)

-Có khả năng cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của bài thơ, đồng dao, hò, vè phù hợp độ tuổi.

– Có một số kĩ năng ban đầu về việc đọc viết và viết.

* Giáo dục phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội:

Thể hiện ý thức về bản thân. Có một số phẩm chất cá nhân: tự lực, tự tin, mạnh dạn. Một số kĩ năng sống: tôn trọng, hợp tác, phối hợp, quan tâm, chia sẻ…

-Có hành vi đúng và thực hiện quy tắc ứng xử trong sinh hoạt ở gia đình, trường lớp, nơi công cộng.

– Nhận biết và biết thể hiện cảm xúc với người khác, sự vật hiện tượng xung quanh.

* Giáo dục phát triển thẩm mĩ

– Thực hiện được một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

– Cảm nhận và thể hiện sự thích thú trước cái đẹp.

– Có khả năng thể hiện cảm xúc, sáng tạo trong hoạt động nghệ thuật. Có ý thức giữ gìn và bảo vệ cái đẹp.

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

– Khám sức khỏe trẻ:  1 lần/năm.

– Tẩy giun:  2 lần/năm.

– Môi trường thông thoáng, sạch sẽ, đủ diện tích trẻ hoạt động. Thực hiện các công tác tổng vệ sinh, khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh đảm bảo môi trường an toàn cho trong hoạt động.

-Có đủ điều kiện về phòng học, phòng chức năng và sân chơi đảm bảo phù hợp độ tuổi.

-Có đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ dùng bán trú, đồ chơi phù hợp từng lứa tuổi.

– Các hoạt động lễ hội, sinh hoạt tập thể.

– Thực hiện tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ đến phụ huynh  và đội ngũ nhà trường thông qua: Bảng thông tin, trường, các buổi họp phụ huynh qua mạng xã hội. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phối hợp với phụ huynh và trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

–  Khám sức khỏe trẻ:  1 lần/năm.

– Tẩy giun:  2 lần/năm.

– Môi trường thông thoáng, sạch sẽ, đủ diện tích trẻ hoạt động. Thực hiện các công tác tổng vệ sinh, khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh đảm bảo môi trường an toàn cho trong hoạt động.

-Có đủ điều kiện về phòng học, phòng chức năng và sân chơi đảm bảo phù hợp độ tuổi.

-Có đủ trang thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ dùng bán trú, đồ chơi phù hợp từng lứa tuổi.

– Các hoạt động ngoại khóa: Các lớp năng khiếu, tham quan ngoại khóa, hoạt động lễ hội, giao lưu sinh hoạt tập thể.

– Thực hiện tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ đến phụ huynh và đội ngũ nhà trường thông qua: Bảng thông tin trường, các buổi họp phụ huynh, qua mạng xã hội. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phối hợp với phụ huynh và trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ

 

 

 

Quận 5, ngày 06 tháng 9 năm 2021
             HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

         Nguyễn Thị Kiều Vân

 

 

 

    

 

 

 

Trường mầm non Hoa Mai đạt kiểm định chất lượng giáo dục.

Trường mầm non Hoa Mai đạt kiểm định giáo dục.

Hoạt động ngoại khóa và lễ hội.

Hoạt động ngoại khóa và lễ hội.

 

Các hoạt động chăm sóc giáo dục

Các hoạt động chăm sóc giáo dục.

Các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng

Các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng

Trường mầm non Hoa Mai đón đoàn kiểm định chất lượng giáo dục

Trường mầm non Hoa Mai đón đoàn kiểm định chất lượng giáo dục sơ bộ ngày 07-3-2023

Trường mầm non Hoa Mai đón đoàn kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM chính thức ngày 21 và 22-3-2023

KẾ HOẠCH PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2022 – 2027

 

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

 TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI

GIAI ĐOẠN 2022 – 2027

 

I.CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Luật Giáo dục năm 2019;

Căn cứ Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tường Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025”;

Căn cứ Nghị quyết số 29, Khóa XI của BCH TW Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”;

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;

Căn cứ Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính Phủ về quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non;

Căn cứ Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 16/3/2015 quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc;

Căn cứ Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông ..

Căn cứ đặc điểm tình hình của trường và địa phương, Trường Mầm non Hoa Mai xây dựng kế hoạch chiến lược 05 năm (2022-2027) như sau:

 1. ĐẶC ĐIÊM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

Trường Mầm non Tư thục Hoa Mai là đơn vị giáo dục ngoài công lập, được thành lập theo Quyết định số 3771/QĐ-UBND ngày 26 tháng 03 năm 2001 do Ủy ban nhân dân Quận 5 cấp tại địa chỉ 118 Hải Thượng Lãn Ông Phường 10, Quận 5.

Năm 2013, trường dời trụ sở đến địa chỉ số 6 Lương Nhữ Học Phường 10 Quận 5 theo Quyết định số 4657/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 5 và được cấp phép hoạt động tại địa điểm mới theo Quyết định số 033/QĐ-GDĐT, ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Phòng Giáo dục và đào tạo quận 5.

Điểm trường là nhà phố tại nơi dân cư giao thông thuận tiện, rất thuận lợi cho trẻ đến trường và đảm bảo các quy định về an toàn.

 1. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

– Trường Mầm non Hoa Mai có tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong năm học 2022-2023 là: 24 người cụ thể như sau

Nội dung Đội ngũ
Cán bộ quản lý Giáo viên Nhân viên
Số lượng  

02

 

12

 

10

Trình độ CMNV:

 

Đại học 01 06 01
Cao đẳng 01 04 01
Trung cấp   02 02
Khác     06
Trình độ chính trị Cao cấp      
Trung cấp      
Sơ câp      
Trình độ vi tính Trình độ A   03 01
Trình độ B   01  
Trình độ ngoại ngữ Anh văn A      
Anh văn B 01 04  
Anh văn C      

– Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn 12/14, tỷ lệ 85,7%, trong đó số cán bộ, giáo viên đạt trên chuẩn là 07/14, tỷ lệ 50%.

Trong năm học này, nhà trường còn 02 giáo viên trình độ trung cấp, đang theo học nâng chuẩn lên trình độ đại học, dự kiến đến năm 2023 hoàn thành.

Với tình hình chất lượng đội ngũ như hiện nay, nhà trường đảm bảo đáp ứng đủ theo thông tư 06/2015 và đáp ứng cho việc thực hiện nhiệm vụ Chương trình giáo dục mầm non.

 1. Quy mô nhóm, lớp, trẻ em

– Năm học 2022-2023 nhà trường có 06 nhóm, lớp với tổng số trẻ là 88 bé, được phân chia theo độ tuổi, cụ thể:

+ 01 nhóm trẻ từ 12 -18 tháng: 09 bé

+ 01 nhóm trẻ từ 19-24 tháng:  08 bé

+ 01 nhóm trẻ từ 25-36 tháng: 15 bé.

+ 01 lớp mầm 3-4 tuổi: 18 bé

+ 01 lớp chồi 4-5 tuổi: 13 bé

+ 01 lớp lá 5-6 tuổi: 25 bé.

 1. Cơ sở vật chất

– Trường có tổng diện tích là 1650 m²    

– Phòng học: 12 phòng kiên cố.

– Phòng giáo dục thể chất: 01

– Phòng hiệu trưởng: 01

– Phỏng y tế: 01

– Văn phòng: 01

– Nhà bếp: 01

– Thiết bị đồ dùng, đồ chơi ngoài trời: trường là nhà phố nên không có sân chơi ngoài trời cho trẻ, nhà trường sử dụng sân thượng với diện tích 140 m² và sân trệt 70 m²      để làm sân chơi ngoài lớp cho bé với một số đồ chơi ngoài trời phù hợp với diện tích sân.

– Thiết bị đồ dùng, đồ chơi trong lớp được trang bị đầy đủ theo văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.

III. PHÂN TÍCH CƠ HỘI-THÁCH THỨC-ĐIỂM MẠNH-ĐIỂM YẾU

 1. Điểm mạnh
  • Công tác quản lý và điều hành của cán bộ quản lý

– Cán bộ quản lý có nhiều năm kinh nghiệm trong giáo dục mầm non, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên (01 đại học và 01 cao đẳng), năng lực quản lý vững vàng, có khả năng lãnh đạo và phát triển nhà trường, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, luôn có trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, được sự tín nhiệm của giáo viên, nhân viên và phụ huynh.

– Thực hiện phân công hợp lý cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo kinh nghiệm, năng lực, trình độ của mỗi cá nhân, đảm bảo các chế độ chính sách đối với người lao động theo qui định hiện hành.

– Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, thực hiện đổi mới công tác quản lý.

 Thực hiện tốt việc bảo quản tài sản, nâng cao việc sử dụng tài sản, cơ sở vật chất trong nhà trường. Có kế hoạch kiểm tra, tu sửa, bổ sung tài sản, trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

– Lưu trữ đầy đủ và khoa học các hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản lý của nhà trường.

 • Giáo viên, nhân viên

– Nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng và tâm huyết với nghề.

– Tổng số giáo viên có trình độ đạt chuẩn là 10/12 giáo viên, đạt tỷ lệ 83,3%, trong đó trên chuẩn là 06/12 giáo viên đạt tỷ lệ 50% và còn 02/12 giáo viên, tỷ lệ 16,7% chưa đạt chuẩn, đang theo học đại học, dự kiến đến năm 2023 sẽ hoàn thành nâng chuẩn trình độ.

– Đội ngũ nhân viên của nhà trường cũng là những người nhiệt huyết, yêu trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn gắn bó với công việc.

– Mỗi giáo viên, nhân viên trong nhà trường luôn có ý thức rèn luyện, trau dồi bản thân, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục mầm non.

 • Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ

-Nhà trường làm tốt các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, có biện pháp phù hợp để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện như: tạo bầu không khí thân thiện, tạo môi trường hạnh phúc, đầy yêu thương, trẻ luôn được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần.

-100% trẻ được đánh giá các mặt phát triển về thể chất, nhận thức, thẩm mỹ, ngôn ngữ và tình cảm kỹ năng xã hội theo mục tiêu của Chương trình Giáo dục mầm non. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ luôn đạt kết quả tốt. Trong những năm qua không có ngộ độc thực phẩm xảy ra trong nhà trường. 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần. 100% trẻ được khám sức khỏe và được theo dõi qua biều đồ tăng trưởng. 100% trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non 5 tuổi.

 • Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất an toàn, thiết bị đồ dùng phục vụ bán trú, đồ chơi đầy đủ đáp ứng yêu cầu hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ

 1. Điểm yếu
 • Công tác quản lý và điều hành của cán bộ quản lý

– Cán bộ quản lý đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên còn mang tính động viên, khuyến khích.

– Cán bộ quản lý chưa sắp xếp học nâng cao trình độ chuyên môn.

 • Giáo viên, nhân viên

– Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên còn hạn chế.

– Một số giáo viên còn ngại, chưa mạnh dạn đổi mới, sáng tạo trong dạy học.

– Nhân viên cấp dưỡng tuy có kinh nghiệm nấu ăn nhưng chưa sắp xếp thời gian đi học chứng chỉ nấu ăn.

 • Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ

– Nhà trường chưa trang bị được thiết bị công nghệ hiện đại hơn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giáo dục mầm non.

– Cơ sơ vật chất tuy đáp ứng đủ để thực hiện công tác chăm sóc giáo dục nhưng chưa thực sự phong phú và hiện đại.

– Nhà trường khó thực hiện công tác xã hội hóa về vật chất (do là trường tư thục).

 1. Cơ hội

– Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, đáp ứng các yêu cầu trong hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường.

– Đội ngũ giáo viên, nhân viên được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn phấn đấu trong công tác.

– Chương trình giáo dục mầm non hiện nay có sự chuyển biến và phát triển phù hợp với thực tiễn, khả năng, sự tự tin của trẻ.

– Các bậc phụ huynh hiện nay cũng nhận thức rõ vai trò trách nhiệm cùng phối hợp với nhà trường xây dựng và phát triển giáo dục

 1. Thách thức

Yêu cầu của xã hội và phụ huynh ngày càng cao về chất lượng chăm sóc giáo dục trong thời kỳ hội nhập đòi hỏi:

– Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

– Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 1. Xác định các vấn đề ưu tiên

– Đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động chăm sóc giáo dục.

– Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên có đủ khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy.

– Nâng cao hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ hơn nữa, thực hiện giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, thực hiện đánh giá trẻ mang tính tích cực, thấy được sự tiến bộ của cá nhân trẻ.

 1. XÁC ĐỊNH SỨ MỆNH GIÁ TRỊ VÀ TẦM NHÌN
 2. Tầm nhìn

     Trường Mầm non Hoa Mai phấn đấu luôn là một ngôi trường thân thiện, chất lượng và hiệu quả, có đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị. Là nơi các bậc phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em vào học tập, trẻ có những kỹ năng cơ bản để tham gia tích cực các hoạt động và chuẩn bị kiến thức sẵn sàng vào lớp 1. Đây là một chiếc nôi rèn luyện để giáo viên được cống hiến, trẻ được thỏa mãn khát vọng tìm tòi, khám phá, có những kĩ năng cơ bản để phát triển năng lực bản thân.

 1. Sứ mệnh

     Tạo dựng được môi trường giáo dục thân thiện, hạnh phúc, có chất lượng giáo dục cao, để mỗi trẻ em đều có cơ hội phát triển tối đa khả năng của mình. Mỗi một cán bộ, giáo viên, nhân viên biết được nhiệm vụ của mỗi cá nhân để tư duy, sáng tạo, làm việc có hiệu quả, trung thực, khách quan trong việc thực thi nhiệm vụ.

 1. Giá trị cơ bản của nhà trường:

     Đoàn kết, trung thực, tự trọng và sáng tạo.

 1. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
 2. Mục tiêu

     Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng phát triển năng lực và khả năng cá nhân của trẻ; từng bước tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến, nâng cao vị thế của nhà trường.

 1. Chỉ tiêu chiến lược

2.1 Chất lượng giáo dục

Các chỉ tiêu 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027
Tổng số lớp 06 08 09 10 10
Tỷ lệ chuyên cần 95% 95% 96% 97% 98%
Trẻ học bán trú 100% 100% 100% 100% 100%
Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi và nhẹ cân Dưới 1% Dưới 1% Dưới 1% Dưới 1% Dưới 1%
Tỷ lệ trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non 5 tuổi. 100% 100% 100% 100% 100%
Số giáo viên dạy giỏi cấp trường 05 05 07 09 10
Số giáo viên dạy giỏi cấp quận       01 01
Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 83,3% 100% 100% 100% 100%
Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn 06/12

50%

10/16

62,5%

12/18

66,7%

14/20

70%

18/20

90%

Tỷ lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt lao động tiên tiến 100% 100% 100% 100% 100%

 

2.2 Xây dựng và phát triển đội ngũ

* Số lượng trẻ, nhóm, lớp

Nhóm, lớp 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027
Số trẻ Số lớp Số trẻ Số lớp Số trẻ Số lớp Số trẻ Số lớp Số trẻ Số lớp
Nhà trẻ 37 03 50 03 50 03 70 04 70 04
Mầm 20 01 20 01 40 02 40 02 40 02
Chồi 14 01 40 02 40 02 40 02 50 02
26 01 50 02 50 02 50 02 50 02
Tổng 97 06 160 08 180 09 200 10 210 10

 

* Số lượng cán bộ giáo viên, nhân viên

 

Các bộ phận 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027
Cán bộ quản lý 02 02 03 03 03
Giáo viên 12 16 18 20 20
Nhân viên nuôi dưỡng 04 04 04 04 04
Nhân viên nấu ăn 02 02 02 03 03
Nhân viên văn phòng 01 01 01 01 02
Nhân viên bảo vệ 02 02 03 03 03
Nhân viên phục vụ 01 01 02 02 02

 

*Mục tiêu phát triển đến năm 2026 hướng tới năm 2027, đội ngũ cán bộ, giáo viên phấn đấu đạt:

– Đối với Cán bộ quản lý:

+ Trình độ đại học sư phạm mầm non: 03/03, tỷ lệ 100%

+ Trình độ tin học, ngoại ngữ đạt chứng chỉ B, 03/03, tỷ lệ 100%

+ 03/03 đều tham gia lớp lý luận chính trị, có chứng chỉ sơ cấp chính trị.

+ 02/03 là Đảng viên.

+ 100% đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hằng năm đạt loại tốt.

– Đối với giáo viên:

+ 90% đạt trình độ đại học sư phạm (trên chuẩn theo Luật giáo dục 2019)

+ 75% giáo viên đạt ngoại ngữ trình độ B;

+ 75% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và có chứng chỉ tin học.

+ Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt 60% loại tốt và 40% loại khá.

+ Phát triển đội ngũ Đảng viên trong giáo viên.

2.3 Xây dựng cơ sở vật chất:

– Trang bị thiết bị dạy học phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin

– Trang bị thêm cơ sở vật đáp ứng công tác bán trú ngày càng hiện đại hơn.

– Xây dựng, sửa chữa, trang bị thêm cho khuôn viên trường đảm bảo môi trường “Xanh-Sạch-Đẹp”

 1. Phương châm hành động

 “Chăm sóc, dạy trẻ bằng tình yêu thương của mẹ. Chất lượng lượng giáo dục là uy tín của nhà trường“.

 1. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC
 2. Nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục

Dự báo số lượng, chất lượng trẻ đầu vào để xác định các phương pháp chăm sóc giáo dục phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

– Tích cực nghiên cứu, tìm tòi học tập đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trẻ phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục mầm non.

– Tiếp tục sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi trong đánh giá trẻ.

– Từng bước tiếp cận các chương trình có nội dung, phương pháp dạy học tiên tiến, hiện đại.

– Định kỳ rà soát, đổi mới và phát triển chương trình giáo dục mầm non sao cho linh hoạt phù hợp với trẻ, điều kiện trường lớp, văn hóa địa phương và yêu cầu đổi mới trong giáo dục.

– Tiếp tục nâng cao chất lượng bữa ăn, thay đổi các hình thức ăn, đảm bảo cân đối giữa các chất dinh dưỡng, đảm bảo an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, đủ nhu cầu năng lượng của trẻ ở trường mầm non.

– Thực hiện tốt hoạt động giáo dục lễ giáo cho trẻ, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, phát triển tình cảm kỹ năng xã hội, giáo dục trẻ tình yêu thương, trung thực, giàu lòng nhân ái.

– Thực hiện tốt các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao trong nhà trường nhằm giúp trẻ luôn mạnh dạn, tự tin tạo cơ hội rèn các kỹ năng sống cho trẻ.

– Thực hiện công tác tự đánh giá theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT, từ đó xác định chất lượng giáo dục, rà soát các tiêu chuẩn, tiêu chí đạt được ở các cấp độ và hướng tới cải tiến chất lượng nâng dần mức độ đạt.

– Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chăm sóc giáo dục. Đầu tư và tạo cơ hội cho đội ngũ tham gia học tập các lớp bồi dưỡng tin học để phục vụ nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

 1. Xây dựng và phát triển đội ngũ

– Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo đủ về số lượng, cơ cấu theo thông tư 06/2015, đáp ứng chuẩn theo Luật Giáo dục 2019.

– Xây dựng đội ngũ có đạo đức lối sống tốt, tâm huyết, gắn bó yêu nghề, có trình độ, năng lực đáp ứng được những thay đổi và yêu cầu trong chăm sóc giáo dục trẻ của từng giai đoạn.

– Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non qua thực hành. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm qua hình thức sinh hoạt tổ, khối, qua việc tự học, tự bồi dưỡng.

– Chú trọng việc bồi dưỡng kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

– Tạo nhiều điều kiện cho giáo viên được học tập nâng cao chuyên môn, phát triển năng lực bản thân qua việc thăm lớp, dự giờ đồng nghiệp, tham dự các lớp bồi dưỡng do Phòng giáo dục tổ chức, học bồi dưỡng thường xuyên trực tuyến qua mạng internet, tham quan học tập các trường trong và ngoài quận.

– Yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học. Cán bộ, giáo viên cùng học tập nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Khuyến khích giáo viên, nhân viên học ngoại ngữ để từng bước tiếp cận với chương trình tiên tiến của các nước.

– Khuyến khích các giáo viên sáng tạo trong chăm sóc giáo dục, mạnh dạn đổi mới, chia sẻ các hoạt động giáo dục thực hiện hiệu quả, các thông tin hay, hữu ích cho đồng nghiệp cùng trao đổi, học hỏi lẫn nhau.

– Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường để tìm kiếm những sáng kiến hay, những sáng tạo để nhân rộng trong nhà trường.

– Bồi dưỡng thêm cho giáo viên trẻ có năng lực để trở thành giáo viên nòng cốt của trường.

 1. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục

– Ưu tiên trang bị các thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin: máy tính, laptop, ti vi màn hình lớn, máy chiếu,…..

– Trang bị hệ thống kết nối Internet mạnh mẽ đến các nhóm, lớp hỗ trợ cho hoạt động dạy học.

– Trang bị hệ thống camera hiện đại để cán bộ quản lý, các bậc phụ huynh, các ban ngành,..đều có thể giám sát các hoạt động trong ngày của trẻ.

– Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ bán trú phong phú, hiện đại hơn giúp giảm tải công sức của người lao động và trẻ được thay đổi nhiều hình thức ăn.

– Thường xuyên sơn sửa phòng học, phòng chức năng, sân chơi và bổ sung đồ dùng đồ đồ chơi đảm bảo an toàn, thẩm mỹ cho trẻ.

– Chỉ đạo giáo viên thực hiện xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm, sử dụng các sản phẩm của trẻ, của cô và trẻ cùng làm để trẻ được học và chơi.

 1. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục

– Tham mưu với Ủy ban nhân Phường 10 có kế hoạch hỗ trợ trong công tác tuyển sinh, điều tra trẻ, vận động trẻ trong lứa tuổi mầm non đến trường.

– Nhà trường quan tâm đặc biệt đến trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn và có các chế độ ưu đãi học phí cho từng hoàn cảnh cụ thể.

– Huy động các nguồn lực xã hội, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục nhất là khuyến khích phụ huynh cùng với nhà trường hỗ trợ các buổi hoạt động giáo dục thiết thực, bổ ích mang ý nghĩa chia sẻ, gắn bó như ngày hội “Ba mẹ là cô giáo”, hoặc chia sẻ về nghề nghiệp của chính cha mẹ thông qua giờ học của con.

– Sự kết hợp chặt chẽ đồng bộ giữa “Gia đình – Nhà trường – Xã hội” sẽ giúp nhà trường ngày càng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục hơn.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ

 1. Phổ biến kế hoạch giám sát chiến lược

Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, Phòng Giáo dục và đào tạo Quận 5, Ủy ban nhân dân Phường 10, phụ huynh học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

 1. Tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá

Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

 1. Phân công thực hiện

  3.1 Trách nhiệm Hiệu trưởng

– Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

– Thành lập Ban chỉ đạo kiểm tra và đánh gía việc thực hiện kế hoạch theo từng năm từ đó có định hướng điều chỉnh cho phù hợp thực tế.

– Thực hiện thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó và hội đồng tư vấn trong nhà trường.

– Thực hiện phân công quản lý, đánh giá xếp loại, tuyển dụng, khen thưởng, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản.

– Tiếp nhận, quản lý trẻ và các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ em của nhà trường.

– Thực hiện phổ biến chính sách pháp luật, chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước.

– Thực hiện báo cáo về cấp trên.

  3.2 Trách nhiệm Phó hiệu trưởng

– Phối hợp, giúp hiệu trưởng triển khai kế hoạch từng phần cụ thể, hỗ trợ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.

– Tham mưu với hiệu trưởng về đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho phù hợp với chuyên môn và điều kiện thực tế của nhà trường.

– Thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được ủy quyền.

– Thực hiện công tác chuyên môn giáo dục. Thực hiện hồ sơ sổ sách theo quy định.

– Báo cáo kết quả thực hiện theo từng học kì, năm học và có những giải pháp đề xuất giúp thực hiện kế hoạch tốt hơn.

  3.3 Trách nhiệm Tổ trưởng chuyên môn

– Căn cứ kế hoạch chiến lược của nhà trường xây dựng kế hoạch công tác tổ theo năm, tháng, tuần.

– Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

– Tham gia quản lý và hướng dẫn sử dụng có hiệu quả tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị giáo dục.

– Tham gia đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

– Tham mưu với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng về bồi dưỡng chuyên môn, về cơ sở vật chất đáp ứng mục tiêu giáo dục.

– Báo cáo kết quả qua buổi họp chuyên môn hằng tháng.

  3.4 Trách nhiệm Giáo viên

– Xây dựng kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng trẻ theo chương trình giáo dục mầm non.

– Thực hiện công tác chăm sóc giáo dục theo đúng mục tiêu phát triển của lứa tuổi, giúp trẻ phát triển các mặt thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, thẩm mỹ, tình cảm và kĩ năng xã hội.

– Xây dựng môi trường trong lớp đạt hiệu quả với tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm.

– Quan sát, thực hiện đánh giá trẻ theo cá nhân trẻ, ghi nhận sự tiến bộ của từng trẻ.

– Tuyên truyền phổ biến các kiến thức nuôi dạy trẻ, các hoạt động của trẻ và tình hình về dịch bệnh đang diễn ra.

– Có những góp ý, sáng kiến về hoạt động chuyên môn, về cơ sở vật chất sao cho phù hợp, thuận tiện đáp ứng kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng.

  3.5 Trách nhiệm Nhân viên (kế toán, bảo vệ, bảo mẫu, cấp dưỡng)

  *Kế toán

– Quản lý hồ sơ sổ sách thu-chi của nhà trường,

– Tham mưu với hiệu trưởng về thu-chi mua sắm, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị đồ dùng đồ chơi.

– Hỗ trợ công tác y tế, công tác bán trú.

– Đặt hàng thực phẩm, tiếp phẩm.

  *Cấp dưỡng

– Chế biến thực phẩm đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và luôn đảm bảo an toàn thực phẩm trong chế biến và phân phối.

– Thực hiện tốt 10 nguyên tắc vàng trong ăn uống.

  *Bảo vệ

– Bảo quản tài sản nhà trường, bảo vệ an toàn trẻ em và thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

  * Bảo mẫu

– Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong chăm sóc trẻ. Đảm bảo phòng lớp sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng. Đảm bảo trẻ được chăm sóc vệ sinh sạch sẽ và chu đáo.

– Hỗ trợ giáo viên khi được giao nhiệm vụ.

  * Phục vụ

– Thực hiện vệ sinh các khu vực ngoài lớp, sảnh chơi, phòng chức năng của trẻ. Chăm sóc cây, con, đảm bảo an toàn, sạch sẽ.

– Thực hiện nhiệm vụ khác khi được giao.

  3.6 Trách nhiệm các tổ chức đoàn thể trong nhà trường

– Căn cứ kế hoạch chiến lược của nhà trường, vận động các đoàn viên tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao, có ý kiến đóng góp với nhà trường để bổ sung, điều chỉnh các giải pháp cho phù hợp với tình hình thực tế theo từng năm.

  3.7 Trách nhiệm Ban đại diện cha mẹ học sinh

– Phối hợp tốt với nhà trường trong chăm sóc giáo dục trẻ.

– Hỗ trợ tinh thần, vật chất (nếu có) giúp nhà trường hoàn thành mục tiêu chiến lược đề ra.

VIII. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

 1. Đối với Ủy ban nhân dân Quận 5

 Quan tâm, theo dõi, hướng dẫn nhà trường hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

 1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo

– Thường xuyên chỉ đạo, định hướng cho nhà trường.

– Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia học tập các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giúp nâng cao năng lực làm việc để hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch.

 1. Đối với Chính quyền địa phương

– Quan tâm, hỗ trợ nhà trường trong công tác thông tin tuyên truyền để thu hút sự quan tâm của mọi người trong việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, chất lượng tại địa phương.

– Đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, giúp nhà trường yên tâm thực hiện công tác chăm sóc giáo dục với các mục tiêu đã đề ra.

      Trên đây là Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Mầm non Hoa Mai giai đoạn 2022-2027. Kế hoạch nhằm định hướng cho quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường trong thời gian 05 năm, giúp nhà trường có cái nhìn tổng thể để có sự điều chỉnh hợp lý trong kế hoạch nhiệm vụ hằng năm. Kế hoạch chiến lược thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong việc phát triển trường, lớp, con người để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội và sự đổi mới trong giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng.

 

 

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT;

– UBND P10;

– Luu: VT.                                                                                  

 

 

 

    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kiều Vân

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

 

 

 

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KHẢO SÁT CHÍNH THỨC

Sau buổi khảo sát sơ bộ, nhà trường tiếp thu những góp ý của Đoàn kiểm định, tiếp tục bổ sung, điều chỉnh, thu thập thêm minh chứng còn thiếu sót cho các tiêu chí, cũng như đầu tư thêm về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho phù hợp.

Ngày 28/2/2017, trường Mầm non tư thục Hoa Mai đã vinh dự đón chính thức Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục của Sở GD-ĐT về kiểm định chất lượng giáo dục.

Công tác kiểm định diễn ra trong 3 ngày, từ 28/2/2017 đến 2/3/2017. Cùng đồng hành với Hội đồng đánh giá ngoài của trường trong việc tiếp đón Đoàn kiểm định chất lượng giáo dục là:

 • Bà Lâm Thị Bích Phương – Chuyên viên Phòng GD-ĐT Quận 5
 • Ông Trần Sỹ Thái – Phó Chủ tịch UBND Phường 10.

Ông Trần Sỹ Thái cũng là đại diện Cha mẹ học sinh của nhà trường.

Trong những ngày khảo sát chính thức, trường còn được sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Phòng KT&KĐCLGD của Sở GD-ĐT đã đến thăm các buổi làm việc của trường:

 • Bà Đặng Thị Thùy Linh – Phó trưởng phòng KT&KĐCLGD của Sở GD-ĐT
 • Bà Phạm Hồng Châu – Chuyên viên phòng KT&KĐCLGD của Sở GD-ĐT.

Những nỗ lực, quyết tâm của cả tập thể đã mang lại kết quả như mong đợi. Trường Mầm non tư thục Hoa Mai đã chính thức được công nhận ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CẤP ĐỘ 1 theo Quyết định công nhận số 944-4/QĐ-GDĐT-KTKĐCLGD và giấy Chứng nhận chất lượng giáo dục do Giám đốc Sở GD-ĐT ký ngày 12/5/2017.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của các buổi khảo sát chính thức.

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KHẢO SÁT SƠ BỘ

Với mong muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ, và để công khai với cơ quan có thẩm quyền, với xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của đơn vị. Trường Mầm non tư thục Hoa Mai đã thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT và đã mạnh dạn đăng ký tham gia kiểm định chất lượng giáo dục.

Đoàn đánh giá chất lượng giáo dục của Sở GD-ĐT đã nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của trường, gửi kết quả nghiên cứu về trường để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp và đầy đủ.

Ngày 14/2/2017, trường đón Đoàn kiểm định của Sở GD-ĐT về khảo sát sơ bộ công tác tự đánh giá. Tiếp đón đoàn khảo sát sơ bộ, về phía trường gồm có Ban giám hiệu và Hội đồng đánh giá ngoài của trường.

Đồng hành với trường còn có đại diện Phòng GD-ĐT Quận 5 gồm:

 • Bà Lỡ Thị Kim Loan – Phó trưởng Phòng GD-ĐT Quận 5
 • Bà Lê Thị Thanh Nhàn – Chuyên viên Phòng GD-ĐT Quận 5

Và đại diện Ủy ban nhân dân Phường 10, Quận 5

 • Ông Trần Sỹ Thái – Phó Chủ tịch UBND Phường 10.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của buổi khảo sát sơ bộ