Category: Hình ảnh chung

Hình hoạt động của lớp Lá trường mầm non Hoa Mai Quận 5

Nay cuối tuần các con cùng tổng vệ sinh, sắp xếp, kiểm tra lại nguyên liệu và dụng cụ!

Hình hoạt động của lớp BAMBI 4 trường mầm non Hoa Mai Quận 5

Hình hoạt động của lớp BAMBI 4 trường mầm non Hoa Mai Quận 5, luôn cập nhật thường xuyên để các phụ huynh và các bé theo dõi.

Hình hoạt động của lớp BAMBI 2 trường mầm non Hoa Mai Quận 5

Hình hoạt động của lớp BAMBI 2 trường mầm non Hoa Mai Quận 5, luôn cập nhật thường xuyên để các phụ huynh và các bé theo dõi.

Hình hoạt động của lớp BAMBI 1 trường mầm non Hoa Mai Quận 5

Hình hoạt động của lớp BAMBI 1 trường mầm non Hoa Mai Quận 5, luôn cập nhật thường xuyên để các phụ huynh và các bé theo dõi.

Hình hoạt động của lớp LÁ ngày 22.01.2018 trường mầm non Hoa Mai Quận 5
Hình hoạt động của lớp LÁ ngày 22.01.2018 trường mầm non Hoa Mai Quận 5

Hình hoạt động của lớp LÁ trường mầm non Hoa Mai Quận 5, luôn cập nhật thường xuyên để các phụ huynh và các bé theo dõi.

Hình hoạt động của lớp LÁ trường mầm non Hoa Mai Quận 5
Hình hoạt động của lớp LÁ trường mầm non Hoa Mai Quận 5

Hình hoạt động của lớp LÁ trường mầm non Hoa Mai Quận 5, luôn cập nhật thường xuyên để các phụ huynh và các bé theo dõi.

Hình hoạt động của lớp CHỒI trường mầm non Hoa Mai Quận 5
Hình hoạt động của lớp CHỒI trường mầm non Hoa Mai Quận 5

Hình hoạt động của lớp CHỒI trường mầm non Hoa Mai Quận 5, luôn cập nhật thường xuyên để các phụ huynh và các bé theo dõi.

Hình hoạt động của lớp MẦM trường mầm non Hoa Mai Quận 5
Hình hoạt động của lớp MẦM trường mầm non Hoa Mai Quận 5

Hình hoạt động của lớp MẦM trường mầm non Hoa Mai Quận 5, luôn cập nhật thường xuyên để các phụ huynh và các bé theo dõi.

Hình hoạt động của lớp BAMBI trường mầm non Hoa Mai Quận 5
Hình hoạt động của lớp BAMBI trường mầm non Hoa Mai Quận 5

Hình hoạt động của lớp BAMBI trường mầm non Hoa Mai Quận 5, luôn cập nhật thường xuyên để các phụ huynh và các bé theo dõi.

Các hoạt động chung của bé trường mầm non Hoa Mai Q5
Các hoạt động chung của bé trường mầm non Hoa Mai Q5

Hình ảnh các hoạt động vui chơi và học tập vui vẻ của các bé trường mầm non Hoa Mai Quận 5, luôn cập nhật thường xuyên để các phụ huynh và các bé theo dõi