Category: Hình ảnh chung

Hoạt động học của lớp mầm

Hoạt động học của lớp mầm, khi trẻ lên 3, cả nhà tập nói. Ở lứa tuổi này, ngôn ngữ đang dần hoàn thiện, con đến trường được tham gia và khám phá các hoạt động không chỉ giúp con phát triển ngôn ngữ mà còn giúp con phát triển về mọi mặt

Xem thêm Chương trình đào tạo lớp mầm

 

Hoạt động học của lớp nhà trẻ BAMBI

 

Error thrown

Call to undefined function ereg_replace()