Category: Chương trình học của bé

Thơ, truyện, bài hát tháng 3 của lớp Bambi 4 (nhà trẻ)

NỘI DUNG THƠ – TRUYỆN – BÀI HÁT

THÁNG 3/2018

BAMBI 4

Bé Nghe Bài Thơ

ĐÈN GIAO THÔNG

Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng

Ba đèn tín hiệu an toàn giao thông

Đi đường bé nhớ nghe không!

Đèn xanh tín hiệu đã thông đường rồi

Đèn vàng đi chậm lại thôi,

Đèn đỏ dừng lại kẻo rồi sẽ nguy

Bé ngoan, bé nhớ làu làu

Xanh đi, đỏ phải dừng mau, đúng rồi!

Bé Vận Động Và Hát Theo Cô

Cô kể chuyện bé nghe

 

Thơ, truyện, bài hát tháng 3 của lớp Bambi 3 (nhà trẻ)

NỘI DUNG THƠ – TRUYỆN – BÀI HÁT

THÁNG 3/2018

BAMBI 3

Bé đọc thơ cùng cô

ĐÀN BÒ

Đẹp nhất đàn bò
Đuôi dài bụng to
Lông vàng óng mượt
Vươn cổ “Ùm bò”

 

CON CUA

Con cua tám cẳng

Nghênh ngang hai càng

Đeo chiếc yếm trắng

Dạo chơi đồng làng.

Cô hát bé nghe

Bé hát theo cô

Cô kể chuyện bé nghe

 

Thơ, truyện, bài hát tháng 3 của lớp Bambi 2 (nhà trẻ)

NỘI DUNG THƠ – TRUYỆN – BÀI HÁT

THÁNG 3/2018

BAMBI 2

Bé đọc thơ cùng cô

ĐÀN BÒ

Đẹp nhất đàn bò
Đuôi dài bụng to
Lông vàng óng mượt
Vươn cổ “Ùm bò”

 

CON CUA

Con cua tám cẳng

Nghênh ngang hai càng

Đeo chiếc yếm trắng

Dạo chơi đồng làng.

 

Cô hát bé nghe

Bé hát theo cô

Cô kể chuyện bé nghe

 

Thơ, truyện, bài hát tháng 3 của lớp Bambi 1 (nhà trẻ)

NỘI DUNG THƠ – TRUYỆN – BÀI HÁT

THÁNG 3/2018

BAMBI 1

Cô đọc bé nghe

Bài thơ:

ĐI DÉP

Con cá vàng

Bơi nhẹ nhàng

Trong hồ nước

Đố ai bơi được

Như con cá vàng.

Cô hát bé nghe

Bé hát theo cô

 

Chương trình học tiếng hoa tháng 3-2018
Chương trình học tiếng Hoa tháng 3
Chương trình học tiếng Anh tháng 3-2018

ENGLISH PLAN HOA MAI SCHOOL – FEBRUARY 2018

Chương trình học anh văn tháng 3

 

Thơ, truyện, bài hát tháng 2 của lớp Bambi 1 (nhà trẻ)

NỘI DUNG THƠ – TRUYỆN – BÀI HÁT

THÁNG 2/2018

BAMBI 1

Cô đọc bé nghe

Bài thơ:

ĐÀN BÒ

Đẹp nhất đàn bò

Đuôi dài hông to

Lông vàng bóng mượt

Vươn cổ “Ùm bò”

Cô hát bé nghe

Bé hát theo cô

 

Thơ, truyện, bài hát tháng 2 của lớp Bambi 2 (nhà trẻ)

NỘI DUNG THƠ – TRUYỆN – BÀI HÁT

THÁNG 2/2018

BAMBI 2

Bé đọc thơ cùng cô

BẮP CẢI XANH

Bắp cải xanh
Xanh mát mát
Lá cải sắp
Sắp vòng tròn
Lá cải non
Nằm ngủ giữa

 

Cô hát bé nghe

Bé hát theo cô

Cô kể chuyện bé nghe

 

Thơ, truyện, bài hát tháng 2 của lớp Bambi 3 (nhà trẻ)

NỘI DUNG THƠ – TRUYỆN – BÀI HÁT

THÁNG 2/2018

BAMBI 3

Bé đọc thơ cùng cô

BẮP CẢI XANH

Bắp cải xanh
Xanh mát mát
Lá cải sắp
Sắp vòng tròn
Lá cải non
Nằm ngủ giữa

Cô hát bé nghe

Bé hát theo cô

Cô kể chuyện bé nghe

 

Thơ, truyện, bài hát tháng 2 của lớp Bambi 4 (nhà trẻ)

NỘI DUNG THƠ – TRUYỆN – BÀI HÁT

THÁNG 2/2018

BAMBI 4

Bé đọc đồng dao cùng cô

KÉO CƯA LỪA XẺ

Kéo cưa lừa xẻ
Ông thợ nào khoẻ
Về ăn cơm vua
Ông thợ nào thua
Về bú tí mẹ.
Kéo cưa lừa xẻ
Làm ít ăn nhiều
Nằm đâu ngủ đấy
Nó lấy mất cưa
Lấy gì mà kéo.

Cô hát bé nghe

Bé hát theo cô

Cô kể chuyện bé nghe