Nội dung thơ truyện và bài hát  khối nhà trẻ 05.2019

Nội dung thơ truyện và bài hát  khối nhà trẻ 05.2019
BÀI THƠ
Đọc thơ theo cô

CON CUA

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Con cua tám cẳng

Nghênh ngang hai càng

Đeo chiếc yếm trắng

Dạo chơi đồng làng.

ĐI DÉP

Tác giả: Phạm Hổ

Chân được đi dép

Thấy êm êm là

Dép cũng vui lắm

Được đi khắp nhà.

DẬY SỚM

Tác giả: Võ Quảng

Ai dậy sớm
Bước ra nhà
Cau ra hoa
Đang chờ đón
Ai dậy sớm
Đi ra đồng
Có vầng đông
Đang chờ đón
Ai dậy sớm
Chạy lên đồi
Cả đất trời
Đang chờ đón

Đọc đồng dao theo cô

CHIM SẺ

Con chim se sẻ 

Nó ăn gạo tẻ 

Nó hót líu lo 

Nó ăn hạt ngô 

Nó kêu lép nhép 

Nó ăn gạo nếp 

Nó vãi ra sân 

Ơ láng giềng gần 

Xua con chim sẻ.