Nội dung thơ truyện và bài hát  khối nhà trẻ 01.2019

Nội dung thơ truyện và bài hát  khối nhà trẻ 01.2019
Đọc thơ theo cô

ĂN

Tác giả: Xuân Tửu

Rửa tay sạch

Mặc yếm vào

Bé đứng trước

Lớn đứng sau

Dắt tay nhau.

Ngồi vào ghế

Nhai thật kỹ

Nuốt cho ngon

Ăn hết cơm

Không rơi vãi.

Đọc thơ theo cô

CON VOI

 

Con vỏi con voi

Cái vòi đi trước

Hai chân trước đi trước

Hai chân sau đi sau

Còn cái đuôi đi sau rốt

Tôi xin kể nốt

Cái chuyện con voi.

Đọc thơ theo cô

CON CÁ VÀNG
Con cá vàng

Bơi nhẹ nhàng

Trong bể nước

Đố ai bơi được

Như con cá vàng

Đọc thơ theo cô

HOA NỞ

Hoa cà tim tím
Hoa huệ trắng tinh
Hoa nhài xinh xinh
Đua nhau cùng nở