Chương trình giáo dục các khối nhà trẻ 05.2019

Chương trình giáo dục các khối nhà trẻ 05.2019
Nội dung giáo dục 12 – 18 tháng tuổi
 

Vận động

– Ngồi lăn bóng lên phía trước

– Bò qua vật cản

– Tung, hất bóng xa

 

Hoạt động với đồ vật

– Xâu 4 vòng vào que

– Lồng 3 hộp

 

Nhận biết về thế giới xung quanh bé

– Đồ chơi màu đỏ

– Đồ chơi màu xanh

 

Làm quen văn học

– Đọc thơ: Con cua
 

Tập nghe, nói, làm theo cô

– Gọi tên (nhắc lại theo cô) các đồ vật gần gũi

– Tập trả lời câu hỏi Ai đây? Cái gì? Con gì?

 

Làm quen âm nhạc

– Nghe cô hát: Cháu yêu bà

– Hát với cô: Em búp bê

– Nghe hát: Mẹ yêu không nào

 

Làm quen tạo hình